Alfapharm

ՀՀ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը տեղեկացնում է

    Հիմք ընդունելով 2019 թվականի փետրվարի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված կամ որակի պահանջներին չհամապատասխանող կամ պիտանիության ժամկետն անցած կամ գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչված կամ գրանցումը կասեցված կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ ներմուծված դեղերի, կեղծ դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի մասին ահազանգի ծանուցման, շրջանառությունը դադարեցնելու եւ շրջանառությունից հանելու (հետկանչի) կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության թիվ 164-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետը, 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերությունը, 18-րդ, 22-րդ եւ 26-րդ կետերը եւ «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ինչպես նաեւ ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Է. Գաբրիելյանի անվան դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲ ընկերության 2021 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 0101016121 փորձագիտական եզրակացությունը, համաձայն որի՝ 5-ՆՕԿ նիտրօքսոլին 50մգ թաղանթապատ դեղահատեր (50), պլաստիկե տարայում Լեկ Ֆարմասյութիքալս դ.դ., Վերովսկովա փ. 57, 1526 Լյուբլյանա, Սլովենիա՝ բաց թողնման հսկող, Լեկ Ֆարմասյութիքալս դ.դ., Կոլոդվորսկա փ. 27, Մենգես, 1234, Սլովենիա՝ դեղաձեւն արտադրող, փաթեթավորող, Լեկ Ֆարմասյութիքալս դ.դ., Վերովսկովա փ. 57, 1526 Լյուբլյանա (Սլովենիա)-ի համար դեղի GJ1061, GJ1062, GR4933, GR7480, GS6407, GT1514, HA7288, HA729O,HA7292, HD2591, HFO537, HGO3O2, HG6985, HH6297, HJ8368, HJ8369, HL1124, HL1218, HL5564, HL7984, HL7985, HL7990, HN1206, HN6478, HT6824, HU4O18, HU8335, HU8628, JN9252, JW5951, JW5952, JW5953, JX6321, KE4932, KE7620, KF8887, KF8921, KM3O77, KM3078, KM4009 սերիաների ընթացիկ կայունության փորձաքննության արդյունքում հայտնաբերվել է որակի անհամապատասխանություն, ուստի հիմք ընդունելով «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասը եւ ՀՀ կառավարության 2019 թ. փետրվարի 28-ի թիվ 164-Ն որոշմամբ հաստատված կարգը, անհրաժեշտ է դադարեցնել դեղի վերոնշյալ սերիաների շրջանառությունը։

Դիտել բոլորը